2021. szeptember 25. , 08:08
Köszöntjük Eufrozina, Kende nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Ügyleírások

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Ügytípus neve: Rendkívüli települési támogatás

Ügyleírás: Egyedi elbírálás alapján, évente négy alkalommal állapítható meg.

Jövedelemhatár: Családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2018. évben: 57.000,- Ft), egyedülálló esetében a 250 %-át (2018. évben: 71.250,- Ft),
valamint létfenntartást biztosító vagyona nincs.

Pénzbeli, vagy természetbeni formában állapítható meg a felsorolt esetekben:
- elemi kár esetén
- gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- rendszeres pénzellátás megállapításáig jövedelemmel nem rendelkezők részére,
- büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére,
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- tanulmányi kiránduláshoz,
- tüzelőanyag vásárláshoz,
- létfenntartási gondokkal küzdők részére,
- közüzemi szolgáltatási díj hátralékhoz (amennyiben fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot)
- temetkezés költségeihez,
- étkezési térítési díj hátralékoz,
- gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ig (2018. évben: 42.750,- Ft/ fő) esetén ingyenes, 180 %-ig (2018. évben: 51.300,- Ft/fő) esetén 50 %-os térítés mentesség adható.

Szükséges okiratok:

- saját, valamint a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolás (mely nem helyettesíthető folyószámla kivonattal)
- gyermekek ellátásához kapcsolódó támogatások esetén (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj) összegét igazoló csekkszelvény (banki átutalás esetén folyószámla kivonat),
- a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiállított értesítő a tárgyévre folyósított ellátás havi összegéről,
- álláskeresési ellátásban, aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, ápolási díjban részesülők esetében a támogatást megállapító határozat,
- jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása/hatósági bizonyítványa arról, hogy álláskeresőként nyilvántartják,
- vállalkozó esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított jövedelemigazolás,
- minden egyéb olyan irat fénymásolata, mely megalapozhatja az ellátásra jogosultságot (pl. kórházi zárójelentés, gyógyszertár által beárazott recept, kifizetetlen közüzemi számla, stb.)

Temetési segély esetén a fentieken túl:

- halotti anyakönyvi kivonat
- kérelmező nevére szóló eredeti temetési számla,
- kérelmező nyilatkozata arról, hogy az elhunyt személlyel tartási, vagy életjáradéki szerződést nem kötött, az elhunytnak életbiztosítása nem volt,

Alkalmazott jogszabályok: 2016. évi CL. törvény, 1993. évi III. törvény., 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: 
vagyonnyilatkozat minden esetben,
esetleges: nyilatkozat az egyedülállóságról, nyilatkozat az alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről


Keresés
A Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje

1. A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.
2. Az ügyfélfogadás rendje:
Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-16.30 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Csütörtök: 8.00-16.30 óráig
A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8.00-16.30 óráig


Gödöllői Járási Hivatal


Gödöllői Járás általános információk
Hirdetmények
Dokumentum tár
Gödöllői okmányiroda internetes időpont foglalás