2021. szeptember 24. , 19:35
Köszöntjük Gellért, Mercédesz nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Önkormányzati hírekKeresés:   
2009.09.16 23:09
A képviselő-testület 2009. II. félévi munkaterve

2009. szeptember 10.

 

Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Javaslat Gödöllő Város 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

(XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a alapján

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat önkormányzati rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló

9/2008. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Költségvetési szervek alapító okiratának kiegészítése

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásának ismételt pályáztatására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának lehívásához szükséges adatszolgáltatási nyilatkozatokra

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című, módosított tartalmú pályázat második fordulós benyújtására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

Javaslat a képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Javaslat az önkormányzati iskolák sportpályázataira elkülönített keretösszeg felosztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Sport Bizottság

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Pályázat kiírása a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói állásának betöltésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Javaslat „Gödöllő” településnév használatának engedélyezésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

2009. október 15.

 

Javaslat a közoktatási törvényben meghatározott maximális csoport és tanulólétszám átlépésének engedélyezésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Sport Bizottság

Költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Népjóléti Bizottság, Egészségügyi Bizottság

Javaslat új Helyi Közbeszerzési Szabályzat megalkotására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a Városi Piac bérleményeiben alkalmazott bérleti díjak felülvizsgálatára

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

A Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági jogalkalmazás tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

 

2009. november 12.

 

Beszámoló a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ működéséről

Előterjesztő: Gloserné Szabó Györgyi igazgató

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Tájékoztató Gödöllő város 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Javaslat Gödöllő Város 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat az épített értékek helyi védelméről szóló 31/2003. (XII. 15.) számú önkormányzati

rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítására

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat az értékálló bérleti díjakat tartalmazó helyiségbérleti és földhasználati, vagy földbérleti szerződéseknél, a díjemelés lehetőségének felülvizsgálatára és javaslat a 2010. évi díjak megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára és a 2010. évi díjak megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Tájékoztató az önkormányzat vállalkozói ingatlanvagyonáról és a 2010. év ingatlanértékesítési, fejlesztési lehetőségeiről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a 2010. évi ellenőrzési tervre

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

2009. december 10.

 

Javaslat Gödöllő város 2010. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gödöllő Város Önkormányzat valamennyi állandó bizottsága

Javaslat a Gödöllői VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a Kalória Kft. 2010. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2010. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

Megtárgyalja. Gazdasági Bizottság, Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2010. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a Piac Kft. 2010. évi üzleti tervének koncepciójára

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Köles Krisztián ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a Gödöllői Városfejlesztő Kft. 2010. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Pataki Sándor ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatójának megbízására

Előterjesztő: Guba Lajos ad-hoc bizottság elnöke

Megtárgyalja: ad-hoc bizottság

Javaslat a szennyvízcsatorna díjainak 2010. évi megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a szemétszállítás 2010. évi díjának megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a helyi tömegközlekedés díjainak 2010. évi megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a helyi adórendeletek jogharmonizációs felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2007. (II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Népjóléti Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a vásárokról szóló 2000. évi 25. (XI.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a taxiállomások igénybevételi rendjéről szóló 2000. évi 24. (X. 13.) sz.

önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat Gödöllő város közterületi használatáról és a közterületek rendjéről szóló 16/2006.

(VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Javaslat a „Gödöllő Kultúrájáért” díj odaítélésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottsá


Látogatottság: 2020
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése