2021. szeptember 24. , 21:16
Köszöntjük Gellért, Mercédesz nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Önkormányzati hírekKeresés:   
2006.10.24 20:45
Bursa Hungarica pályázati kiírás "B" típus
Nyomtatható verzió

A pályázati űrlap innen is letölthető

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve
a 2007. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

a) a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

 vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

 

és a 2007/2008. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Figyelem!

 

·         A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

·         A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

 

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév első féléve.

 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

 

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik együtt. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.

 

 

A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:

 

·         Jövedelemigazolás

  • A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelmének havi forint összege a  35.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Információs Központ az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztályának, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

 

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2007. augusztus 31-ig az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

 

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. 

 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2006. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 2007. február 28-ig írásban értesíti a települési  önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a

 

 www.bursa.hu Internet címen.Látogatottság: 2202
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése