2021. szeptember 24. , 20:53
Köszöntjük Gellért, Mercédesz nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Önkormányzati hírekKeresés:   
2006.10.24 20:42
Bursa Hungarica pályázati kiírás "A" típus
Nyomtatható verzió

A pályázati űrlap innen is letölthető

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a
2007. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára
a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

 

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

 

Figyelem!

 

·         A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

·         Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

·         Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

·         Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2006. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

·         Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2006/2007. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

·         Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2006/2007. tanév II., illetve a 2007/2008. tanév I. féléve).

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2007. március.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2006/2007. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

 

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.

 

 

A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

 

 

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:

 

  • Jövedelemigazolás
  • A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelmének havi forint összege a 35.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.

 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2006. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 2007. március 16-ig írásban értesíti a települési  önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a

 

 www.bursa.hu Internet címen.Látogatottság: 2481
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése