2021. szeptember 28. , 17:52
Köszöntjük Vencel nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Önkormányzati hírekKeresés:   
2005.11.28 18:12
Zöld folyosó a Rákos-patak mellett

A képviselő-testület november 24-én elfogadta a Gödöllő, Dózsa György út – Rét utca – Rákos-patak – M3 autópálya által határolt terület szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát. A tulajdonában lévő területekre az ÁFÉSZ Elszer Kft. készíttette el a szabályozási terv módosítását és a helyi építési szabályzatot. Befektetői elképzelései a terület eredeti terület-felhasználási előírásai megtartása mellett, a most megalkotott új szabályozással váltak megvalósíthatókká.

A Dózsa György út – Rét utca által határolt területen lévő ingatlanát 2004-ben értékesítette az önkormányzat az ÁFÉSZ-ELSZER Kft-nek. A tömbben található másik ingatlan tulajdonjogát is a társaság szerezte meg. A kedvezőbb hasznosítás érdekében kezdeményezték a közöttük húzódó telekhatár rendezését. A jóváhagyott szabályozási terv is mindössze e két ingatlant foglalja magába (a 8036 és a 6893/3 hrsz-ú ingatlanok).

Mivel a telekhatár övezeti határként szerepelt a hatályos szabályozási tervben, ennek megvalósíthatóságához a polgármesteri hivatal kikérte a területi főépítész véleményét, aki a telekhatár áthelyezését csak szabályozási tervmódosítással látta megvalósíthatónak. Ez volt a terv készítésének fő indoka.

A tervezési terület az M3-as autópálya lehajtójától balra, Szada irányában helyezkedik el. Szemben a SONY telephelye található, az út mentén a városból kifelé haladva egyelőre külterületi földrészletek rejlenek, de távlatokban kereskedelmi – szolgáltató – gazdasági funkciókkal hasznosíthatók. A tervezési területet keleti oldalról a Rákos-patak határolja, délen az autópálya töltése és maga a pálya csatlakozik hozzá. A terület korábban a Rögesi területre készülő szabályozási tervben már szerepelt, az akkori előírások módosítása történt meg most.

A részletes szabályozással lehetőség nyílt a patak melletti terület természetvédelmi szempontok szerinti kezelésének és fenntartásának előírására. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága állásfoglalása szerint a patak partja, illetve a parti sáv élőhelyet jelent a védett kétéltű fajoknak, ugyanakkor közlekedő folyosóként szolgál egyéb védett és nem védett fajoknak. Ezek megóvására megfelelően széles, őshonos, termőhelyi és táji adottságoknak megfelelő növényfajokkal betelepített zöldfelület kialakítását kéri. A terv ennek érdekében kötelezően zöldfelületként kialakítandó telekrész létesítését irányozza elő, valamint csak áttört, lábazat nélküli kerítést enged építeni.

Az ingatlanok beépíthetőségét az autópálya védőtávolságai korlátozzák. A 100 m-es védőtávolság, melyen belül, belterületen kereskedelmi – vendéglátó – szolgáltató funkciójú épület nem helyezhető el, telekhatár-rendezéssel betartható. A pályához közelebbi ingatlannak így a távolabbi területrésze a beépíthető.

A felszín alatti vizek védelme érdekében új beépítés csak a szennyvíz- és csatornaközművek teljes kiépülése után lehetséges. A patak túloldalán, a Rét utcában található vízműkút védelme ugyan a felszínen, az egyéb környezetvédelmi előírások megtartása mellett speciális előírást nem igényel, de a DMRV Rt. kérte annak kikötését, hogy új kút a területen nem fúrható.

Speciális adottságú a terület a közlekedés, a megközelíthetőség szempontjából is. A két ingatlan közúti feltárása a 2104 j. útról, azaz a Dózsa György útról és a Rét utcából történhet, de az útügyi szakhatóság, a PEMÁK állásfoglalásának és a hatályos útügyi előírásoknak megfelelően. Eszerint a Rét utcában a csomóponttól a lehető legtávolabb létesíthető, míg a Dózsa György úton a másik telek megközelítése csak jobbra kisíves kanyarokkal biztosítható az autópálya töltéstől min. 100 m-re épített behajtón keresztül.Látogatottság: 2867
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése