Előzetes felhívás a városfejlesztési tervezésben való lakossági és kisvállalkozói részvételre

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) a városi önkormányzatok által elkészítendő, fejlesztési szemléletű, középtávot (legalább 4, legfeljebb 10 éves időtáv) átfogó dokumentum, amely főként az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források felhasználását készíti elő.


Gödöllő Város Önkormányzata a Belügyminisztérium pénzügyi és szakmai támogatásával felülvizsgálja és megújítja 2008-ban elkészíttetett, akkor még Integrált Városfejlesztési Stratégiájának
(IVS) nevezett középtávú fejlesztési dokumentumát és – igazodva az új szabályozáshoz – kidolgozza a város 2014-2020 közötti időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, az ITS-t.
A stratégiatervezési szakmai munka 2015 őszéig tart, az alábbi szakaszok végrehajtásával:
– megalapozó vizsgálat (korábbi fejlesztések kiértékelése, helyzetelemzés, helyzetértékelés)
– célok meghatározása
– integrált projektcsomagok (projektek meghatározása)
Az ITS készítésének célja, hogy a helyi társadalom valós igényeit tükröző, reálisan megvalósítható fejlesztési célkitűzések kerüljenek meghatározásra, hozzájárulva a lehető legtöbb fejlesztési forrás megszerzéséhez és annak hatékony felhasználásához.
A tervezés során rendkívüli jelentőséggel bír tehát a helyi társadalom és a gazdasági szereplők aktív, támogató közreműködése, vagyis a széleskörű partnerség megvalósítása.
Ebben az előzetes felhívásban arra kérjük, a tisztelt lakosságot, hogy ossza meg velünk a korábbi városi fejlesztésekkel kapcsolatos észrevételeit, vagy jövőbeli fejlesztésekre vonatkozó javaslatait és juttassa el azt 2015. február 8-ig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájára postán, vagy e-mailen a foepitesz@godollo. hu e-mail címre megküldve.
A beérkezett észrevételek feldolgozása után lakossági és partnerségi fórum(ok) kerül(nek) megrendezésre, amin szintén számítunk a részvételükre, az elkészült munkaanyag pedig elfogadása előtt is közzétételre kerül.