Megállapodás belterületbe vonás előkészítésérőlA képviselő-testület 2007 áprilisában az Esze Tamás utca, Rómer Flóris utca, Béri Balogh Ádám utca és a 0179 helyrajzi számú út által határolt tömb tekintetében a szabályozási terv módosításáról döntött a benne lévő ingatlanok belterületbe csatolása és építési telkek kialakítási lehetőségének megteremtése céljával.

Az ingatlanok tulajdonosai 2010-ben a belterületbe vonásra polgári jogi társaságot hoztak létre. Ennek kezdeményezésére április 14-én lakossági fórumon tájékoztatta az önkormányzat az érdekelteket a belterületbe vonás menetéről, feltételeiről.

A képviselő-testület június 24-én úgy döntött, hogy megállapodást köt a polgári jogi társasággal a terület belterületbe vonásának előkészítéséről.

A megállapodás-tervezet szerint a belterületbe vonásra vonatkozó döntés meghozatalára a képviselő-testület - többek között - csak azzal a feltétellel vállal kötelezettséget, ha a belterületbe vonást megelőzően a tulajdonosok, illetve a polgári jogi társaság a szabályozási terv előírásai szerinti előközművesítést és útépítést saját költségén megtervezteti, engedélyezteti, kivitelezi, lefolytatja a forgalomba, illetve üzembe helyezési eljárásokat és az építményeket az arra jogosultaknak átadja. A megállapodás-tervezet értelmében az önkormányzat csak az önkormányzati tulajdonban lévő, illetve tulajdonába átadásra kerülő utakra vonatkozó földmérési munkadíjat és az utak belterületbe vonásának ingatlan-nyilvántartási eljárási díját vállalja viselni. Minden egyéb költséget a tulajdonosok, illetve a polgári jogi társaság fog viselni.