Meghívó a képviselő-testület szeptember 10-i üléséreMeghívó a képviselő-testület szeptember 10-én (csütörtökön) reggel 8 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme

 

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Meghívottak:  Dr. Benedek József könyvvizsgáló, ügyvezető igazgatók

Az előterjesztés innen tölthető le.

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

 

 1. Javaslat Gödöllő Város 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a alapján

Előterjesztő:  Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Javaslat önkormányzati rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

        

 1. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2008. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Költségvetési szervek alapító okiratának kiegészítése

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le 

 

 1. Javaslat Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásának ismételt pályáztatására

Előterjesztő:  Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának lehívásához szükséges adatszolgáltatási nyilatkozatokra

Előterjesztő:  Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Javaslat a „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című, módosított tartalmú pályázat második fordulós benyújtására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földművelésügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Javaslat a képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester   

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Javaslat az önkormányzati iskolák sportpályázataira elkülönített keretösszeg felosztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Sport Bizottság

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság 

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Pályázat kiírása a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói állásának betöltésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság 

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Javaslat „Gödöllő” településnév használatának engedélyezésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Az előterjesztés innen tölthető le

 

 1. Egyebek

*

A képviselő-testület valamennyi előterjesztést elfogadta.

 

A képviselő-testület határozatai innen tölthetők le.