Pályázati felhívás okmányügyintézői munkakör betöltésérePÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet okmányügyintézői munkakör betöltésére.

 

A munkakörbe tartozó feladatok: teljes körű okmányügyintézés (kiemelten gépjármű okmányok), ügyfélforgalom bonyolítása, informatikai eszközök alkalmazása, döntés-előkészítés, ügyiratforgalom bonyolítása.

 

Az állás betöltetésének feltételei:

 

            -     magyar állampolgárság,

            -     büntetlen előélet,

            -     cselekvőképesség,           

            -  közgazdasági szakközépiskolai végzettség,  vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintéző, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, információrendszer-szervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben előírtak szerint.

           -      kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

 

közigazgatási szervnél okmányügyintézői munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.

 

A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a  köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános szabályai szerint történik.

                                  

A pályázathoz mellékelni kell:

- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

Az állás betöltésének időpontja: az állás a pályázatok elbírálását betöltően a munkakörre vonatkozó feltételek teljesítésével azonnal betölthető.

A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak.

 

A pályázatot – lezárt borítékban „okmányügyintézői pályázat” megjelöléssel – személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére – címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja

 

 

G ö d ö l l ő, 2009. január 22.

Dr. Nánási Éva sk.

címzetes főjegyző