Átalakuló közhasznú társaságokA gazdasági társaságokról szóló törvény előírja, hogy a közhasznú társaságoknak 2009. június 30-ig át kell alakulniuk más típusú társasággá vagy jogutód nélkül megszűnhetnek. A képviselő-testület a szeptemberi ülésen meghatározta az általa alapított három kht. átalakításának módját.

A VÜSZI Kht.-t 2009. január elsejei fordulónappal nonprofit kft-vé alakítják át a következő tevékenységek ellátására: zöldterület kezelés, közterületek, utak, hidak fenntartása, karbantartása, temető és ingatlan üzemeltetés. A VÜSZI Kht. hulladékgazdálkodási tevékenységét ugyancsak 2009. január elsejei fordulónappal megszüntetik. E feladat ellátására az önkormányzat kft-t alapít. Az új társaság átveszi a kommunális hulladékgyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás feladatait, továbbá a számlázást és a díjbeszedést, szervezi a szelektív hulladékgyűjtést, ellátja a komposztáló telep és a gyepmesteri telep üzemeltetését.

A Kalória Kft. az újévtől nonprofit kft-vé alakul át változatlan feladat- és tevékenységi körrel.

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. nemcsak társasági formát, hanem nevet is változtat. 2009. január elsejétől – az önkormányzat által korábban megfogalmazott funkció alapján – Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. néven működik.