A Gödöllői Körzeti Földhivatal álláspályázataiA Gödöllői Körzeti Földhivatal

Gödöllő, Ady Endre sétány 60.

Pályázatot hirdet

Földmérői ügyintéző munkakör betöltésére

 

Az állás betölthető: a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. Tv.

( a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján.

 

Feladatkör meghatározása:

- A földmérési beadványok (kérelemre és hivatalból indult eljárások) intézése, a változások folyamatos átvezetése a munkarészeken a vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályzatok és felügyeleti intézkedések alapján.

- A földmérés munkarészeiről adatszolgáltatás, terepi mérések végrehajtása.

- a 63/2005.(IV.8.) Korm rendelet szabályai, valamint a 3/2006. (FVÉ 6.) FVM utasítás alapján a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földhivatali végrehajtása.

 

 

Munkavégzés helye: 2100. Gödöllő, Ady Endre sétány 60.

Pályázati feltételek:

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent:

 

Illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény és a Földhivatal belső szabályzatai alapján történik.

 

Pályázati  anyaghoz kérjük csatolni:

 

A kinevezés – hat hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól.  A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2008. augusztus 25.

A pályázatot zárt borítékban a Gödöllői Körzeti Földhivatal Vezetőjéhez -„Pályázat földmérői ügyintéző állásra „ megjelöléssel kell benyújtani. Cím: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.  Telefon  (28) 514-315 -103 mellék.

Az elbírálás módja: a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója egy háromtagú előkészítő bizottság  véleményének figyelembevételével  bírálja el.  Az elbírálást követő 8 napon belül a pályázatok egyidejű visszaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.

 

 

 

 

 

A Gödöllői Körzeti Földhivatal

Gödöllő, Ady Endre sétány 60.

Pályázatot hirdet

2 fő részére

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző munkakör betöltésére

 

Az állás betölthető: a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. Tv. ( a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján.

 

Feladatkör meghatározása:

- Az ingatlan-nyilvántartási beadványok (kérelemre, hivatalból indult eljárások ) intézése, a változások folyamatos átvezetése a munkarészeken a vonatkozó jogszabályok és felügyeleti intézkedések alapján.

- Az ingatlan-nyilvántartás munkarészeiről adatszolgáltatás.

- A földtörvény, a szövetkezeti törvény, az átmeneti törvény, az átalakulási  és önkormányzati törvény szerinti, továbbá az állami vagyonkezeléssel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartást érintő feladatok ellátása.

- a 63/2005.(IV. 8.) Korm rendelet szabályai, valamint a 3/2006. (FVÉ 6.) FVM utasítás alapján a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földhivatali végrehajtása.

 

Munkavégzés helye: Gödöllő, Ady Endre sétány 60.

 

Pályázati feltételek:

 

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent:

 

Illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény és a Földhivatal belső szabályzatai alapján történik.

 

Pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 

A kinevezés – hat hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól.  A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje a 2008. augusztus 25.

A pályázatot zárt boritékban  a Gödöllői Körzeti Földhivatal Vezetőjéhez  - „Pályázat ingatlan-nyilvántartási ügyintéző állásra „ megjelöléssel kell benyújtani. Cím: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.  Telefon  (28) 514-315 -103 mellék.

 

Az elbírálás módja: a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója egy háromtagú előkészítő bizottság véleményének figyelembevételével bírálja el.  Az elbírálást kö-vető 8 napon belül a pályázatok egyidejű visszaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.