Módosított HÉSZ a VillanytelepenMódosította a képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor utca – Faiskola tér – Villanytelep utca – Hajnal utca által határolt terület szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát.

Korábban egy itt lévő ingatlanon üzemelt az Elektromos Művek közönségforgalmi irodája és telepe. A telket a szolgáltató megvételre kínálta, majd ezúton magánkézbe került. Az ingatlanon a befektető olyan funkciók (rendelőintézet, egészségház, gyógyászati létesítmény, wellness centrum, gyógyszálló, szanatórium, öregek otthona (apartman-ház)) elhelyezésére tett javaslatot, melyek illeszkednek a terület környezetének fejlesztési elképzelésébe, az Alsópark déli részén tervezett termálvíz-hasznosításhoz és a hozzá kapcsolható rekreációs projektekhez. Az épület hasznos területének legfeljebb 40%-án elhelyezhet kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítményt, lakásokat, a funkcióhoz kapcsolódó oktatási épületet. Erre a programra készült a beterjesztett helyi építési szabályzat és szabályozási terv.