Elfogadták a repülőtér Általános Fejlesztési TervétA város további fejlődése előtt ma még nehezen felbecsülhető lehetőségeket rejt az önkormányzat tulajdonában álló repülőtér hasznosítása. Ezért is nagy jelentőségű, hogy az Airport Consulting Mérnökiroda Kft. elkészítette, a képviselő-testület pedig április 3-án elfogadta a repülőtér Általános Fejlesztési Tervét. Az első lépés a repülőtéri infrastruktúra kialakítása, a szolgáltatások színvonalának emelése, mely lehetővé teszi a nyilvános repülőtér besorolás elérését. Ennek érdekében 800 méter hosszú, 23 méter szélességű burkolt futópálya alakítható ki a repülőtér üzemi területének létesítményeivel.

A képviselő-testület építési koncessziós szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás tartásával kíván befektető partnert bevonni a repülőtér fejlesztéséhez. Alternatív megoldásként, fejlesztő partner bevonásához elfogadja a gazdasági társaság alapításának lehetőségét is.

A repülőtér jelenleg polgári célú, nem nyilvános repülőtérként működik, két füves futópályával. Üzemeltetője a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. Az önkormányzat és az üzemeltető a repülőtér olyan nyilvános sport- és üzleti célú repülőtérré történő fejlesztésére törekszik, amely alkalmas az 5,7 tonna alatti, úgynevezett General Aviation kategóriába tartozó repülőgépek, illetve a 10-20 személyes, könnyű üzleti motoros repülőgépek kiszolgálására.

A repülőtér tulajdonviszonyai rendezettek, a tervezett fejlesztés összhangban van az országos és regionális fejlesztési elképzelésekkel, és a magyar kormány légiközlekedési politikája sem tartalmaz ezzel ellentétes megfogalmazást, megvalósításának tehát nincs jogi akadálya.

Az zajvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a repülőtér jövőbeni üzemeltetéséből származó zajterhelés nem érinti Gödöllő város belterületét, a vonatkozó rendeletben előírt határérték feletti zaj sehol nem fogja terhelni a lakosságot.

A tervezett repülőtér-fejlesztés beruházás- előkészítési, beruházási és eszközbeszerzési költségei jelenlegi árszinten 2,8 milliárd Ft + ÁFA forrást igényelnek.