Pályázati hirdetményGödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek részére pályázatot hirdet a Gödöllő, Kazinczy krt. 9. IV/16. számú, két szobás, 60 m2, valamint a Szt. János u. 19. II/8. számú, egy és két fél szobás, 50 m2 alapterületű, komfortos lakások költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.

A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az abban előírt dokumentumokat.

A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási Irodáján vehetők át.

A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetők.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE

A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.

A Kazinczy krt-i lakás bérbevételére kizárólag gyermektelen, fiatal házaspárok, házaspár egy, vagy két kiskorú gyermekkel, egyedülálló szülő egy, vagy két, vagy három kiskorú gyermekkel nyújthat be pályázatot. A gyermektelen házaspárok mindkét tagja 35. év alatti életkorú kell, hogy legyen a pályázat benyújtásának napján.

A Szt. János utcai lakásra kizárólag a két, vagy három kiskorú gyermek neveléséről gondoskodó házaspárok, illetőleg a két, három, vagy négy kiskorú gyermeket nevelő egyedülálló szülő nyújthat be pályázatot.

Kiskorú gyermek alatt a 18. életévét a pályázat beadásának napján még be nem töltött gyermek értendő.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.)

Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyiségében hétfői vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30 és 16 óra között 2008. január 30. 12.00 óráig.

A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület választja ki.