Meghívó a képviselő-testület július 12-i rendkívüli ülésére

A testületi ülésen hozott határozatok innen tölthetők leAz ülés 8 órakor kezdődik a Városháza I. emeleti tanácskozó termében

 

NAPIREND:

1. Javaslat a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásával Pedagógiai Szakszolgálati feladatok ellátásáról kötendő megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

2. Javaslat intézmények megszüntetésére, átszervezésére, új intézmény alapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

3. Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjének megbízatására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

5. Javaslat a Szabadság út 3. szám alatti ingatlan „Pelikánház” elnevezésű ingatlanfejlesztésbe történő bevonására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Meghívott: KRON Kft. képviseletében Galicz Tibor

6. Javaslat a Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének érdekében pályázaton való részvételre és az ehhez szükséges önrész biztosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság, Városfejlesztési, Földművelésügyi és Környezetvédelmi Bizottság, Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság

7. Javaslat a 424/1 hrsz-ú földrészlet szezonális bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

8. Javaslat a „Gödöllő város szennyvízcsatorna hálózat bővítése 2007.” projekt közbeszerzési célokmányának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, Gazdasági Bizottság

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a.) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg:

9. Javaslat „Gödöllő Város Díszpolgára” cím odaítélésére 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

10. Javaslat „Gödöllő Vállalkozója” díj odaítélésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság