Pályázati felhívás a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésérePÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)

 

ügyvezető igazgatói

 

tisztségének betöltésére, megbízás keretében.

 

A 2006. évi IV. törvény (A gazdasági társaságokról, továbbiakban: Gt.) 22. § (2), 24. § (1) bekezdései értelmében a megbízatás határozott időtartamra, öt évre szól és munkaviszony keretében nem látható el.

 

A Gt. 4. § (1) bekezdése valamint 367. §-a alapján a Kht. nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítására a jövő év folyamán kerül sor.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

- szakmai önéletrajzot

- szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolatát

- a Társaság működtetésére vonatkozó szakmai és vezetői programot,

- a Társaság átalakításával kapcsolatos elképzeléseket, javaslatokat.

 

A pályázatok leadási helye: Gödöllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Irodája

 (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. I. emelet 106. szoba)

 

Leadási határidő: 2007. augusztus 30.

 

 

                                                                                              Dr. Gémesi György sk.

                                                                                                      polgármester