Meghosszabbították Ferenczi Anna vezetői megbízásátA képviselő-testület november 23-i ülésén – alapilletményének és vezetői pótlékának változatlanul hagyásával – 2007. augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig meghosszabbította Ferenczi Anna, a Frédéric Chopin Zeneiskola igazgatójának vezetői megbízását.

Ferenczi Anna vezetői megbízása 2007. július 31-én jár le. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (15) bekezdése előírja: „Ha az intézmény vezetőjének a magasabb vezetői megbízása a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor elérését megelőző két éven belül jár le, részére nyilvános pályázat kiírása nélkül vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására.” Ferenczi Anna igazgató asszony írásban kérte vezetői megbízásának pályázat nélküli meghosszabbítását 2007. augusztus 1-től 2008. július 31-ig. A vezetői megbízás meghosszabbítását az önkormányzat a jogszabályi lehetőség mellett szakmai szempontból is fontosnak tartja.