Meghívó a képviselő-testület augusztus 3-i ülésére

pmh

 

Meghívó a képviselő-testület augusztus 3-án (csütörtökön) reggel 8 órakor tartandó rendkívüli ülésére

 

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme

 

NAPIREND:

 

1. Tájékoztató a „Gödöllő városi repülőtér fejlesztése” projekt közbeszerzési eljárásáról, valamint javaslat a közbeszerzési célokmány módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság,

Gazdasági Bizottság

 

2. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának és energiatakarékos korszerűsítésének önkormányzati pályázati támogatása feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Megtárgyalja: Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság,

Gazdasági Bizottság

 

3. Javaslat a Szent István Egyetem részére városi zászló adományozására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

4. Javaslat nem lakás célú helyiség hasznosítási céljának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 

5. Javaslat önkormányzati bérlakások munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 

6. Javaslat a kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság létrehozására és a 10. sz. szavazatszámláló bizottság kiegészítésére

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

7. Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

 

8. Egyebek

 

A  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a.) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg:

 

9. Javaslat Gödöllő Díszpolgára Cím adományozására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester