Forró tea hideg munkahelyeken

antsz

 

Építőipari munkahelyek és hűtőházak, autójavító- és szerelő műhelyek, út- és csatornaépítés, és sorolni lehetne tovább, hogy mely területek számítanak ebben a téli időszakban úgynevezett hideg munkahelyeknek, amelyek munkavédelmi követelményeiről 2004. május 1-je óta hatályos miniszteri rendeletek intézkednek. (A 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM, illetőleg a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletéről van szó.) A munkavédelmi törvény szerint munkahelynek minősül minden olyan szabad vagy zárt tér, beleértve földalatti létesítményt, de járművet is, ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Ebbe a kategóriába tartozik a munkáját kizárólagosan személyesen végző egyéni vállalkozó munkavégzési helye is.  A jogszabályok értelmében a munkahely akkor minősül hidegnek, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő felénél hosszabb időtartamban szabadtéri munkahelyen nem éri el a plusz 4ºC-ot, zárt téri munkahelyen pedig a plusz 10ºC-ot. 

Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézete munkaegészségügyi osztályának vezetője, dr. Kovács Márta emlékeztet arra, hogy a jogszabály külön meghatározza, milyen hőmérsékletet kell kötelezően biztosítani hideg évszakban a zártnak minősülő munkahelyeken.  Álló munkánál 1 méter magasságban, ülő munkánál pedig 0,5 méter magasságban a szellemi munkát végzőknél 20-22, könnyű fizikai munkát végzőknél 18-20, közepesen nehéz fizikai munkánál 14-18, nehéz fizikai munkánál 12-14 ºC a megkövetelt minimális léghőmérséklet. A rendeletek kimondják: a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését is figyelembe véve a munkavégzés teljes időtartama alatt az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Munkaszervezési intézkedésekkel gondoskodni kell a hidegnek minősülő munkahelyeken óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőről. Mindemellett a munkáltató kötelezettsége, hogy folyamatosan legyen a dolgozók számára elegendő mennyiségű, legalább plusz 50ºC-os tea, az ízesítéshez cukor vagy egyéb édesítőszer, továbbá mindenki kapjon személyes használatra külön ivópoharat is.

A hideg munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeinek betartását a tisztiorvosi szolgálat folyamatosan ellenőrzi.

Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetének Sajtószolgálata