Ki kapja a Gödöllő Egészségügyéért-díjat?

pmh

FELHÍVÁS

A 2005. évi városi Semmelweis-napon

ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT-DÍJ

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik

a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító–megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.

A GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT-DÍJBAN évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.

Amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan

személyekre, közösségekre,

akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.

A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni

(Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7 sz.)

Határidő: 2005. június 1.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Bükkfalvy Beatrix sk.

az Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Máthé László sk.

a Népjóléti Bizottság elnöke