Óvodai, iskolai házirendek

pmh

A képviselő-testület január 27-én elfogadta az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeinek házirendjeit. A házirendek honlapunkon az Intézmények menüpontba lépve az egyes óvodáknál és iskoláknál olvashatók.

A házirendek rögzítik, hogy – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. A házirend állapítja meg az iskolai munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, az iskolához tartozó területek használatának rendjét, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást, a kártérítések rendezésének módját, a szociális ellátás, kedvezmények igénybevételét, védő-óvó előírásokat.

Az óvodák házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.