2019. október 21. , 12:45
Köszöntjük Orsolya nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Önkormányzati hírekKeresés:   
2008.07.15 22:51
Tájékoztatás gyommentesítésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a földhasználók és termelők kötelesek minden károsító ellen védekezni, ha azok a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztetik.

A földhasználó különösen köteles az adott év július 1. napja után az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben a kötelezett határidőre a károsítók elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege húszezertől ötmillió forintig terjedhet.

E mellett a növényvédelmi hatóság közérdekű védekezést rendelhet el az adott ingatlanon. A közérdekű védekezés összes költsége a kötelezettet terheli. A költségek meg nem térítése esetén azok adók módjára hajthatók be.

Belterületi ingatlanokon a települési önkormányzat jegyzője a növényvédelmi hatóság, külterületen pedig az illetékes megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálat.

A közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról szóló 29/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendeletünk értelmében városunkban a közterületek gyommentesítéséről a VÜSZI Kht. gondoskodik.

Az ingatlantulajdonosok kötelessége az ingatlanuk gyommentesítésén kívül családi házas övezetben az ingatlan előtti (melletti, mögötti) közterületen az ingatlan határától az út határáig terjedő teljes terület, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek esetében az épülettől az előtte (mellette, mögötte) haladó járda külső széléig terjedő teljes terület tisztántartása, gyommentesítése.

Aki a 29/2001. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet fenti előírásainak nem tesz eleget, szabálysértést valósít meg, s 30.000,-Ft pénzbírsággal sújtható, illetve a közterület-felügyelők a szabálysértővel szemben 500,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját és mindannyiunk érdekében tegyen eleget gyommentesítési kötelezettségének, s amennyiben a város területén gyomos területet észlel, annak pontos helyét a következő telefonszámokra szíveskedjen bejelenteni:

Közterület esetében: Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda titkársága (28) 529-195

VÜSZI Kht. titkársága: (28) 420-773

Belterületi ingatlan esetében: Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda titkársága (28) 529-246

Külterületi ingatlan esetében: Körzeti Földhivatal (28) 514-315/115 mellék.

 

Dr. Nánási Éva

címzetes főjegyzőLátogatottság: 1972
Keresés

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2018
2017


20162015
*

Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése